เตรียมพบกับ เว็บไซต์ใหม่ ของเราเร็วๆนี้
วิสัยทัศน์และพันธกิจวิสัยทัศน์
เป็นผู้ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศครบทุกรูปแบบ ของภูมิภาคเอเชีย
 
พันธกิจ
  • ระยะที่ 1 – ให้บริการด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศครบทุกรูปแบบ แก่ธุรกิจนำเข้าส่งออกของไทย
  • ระยะที่ 2 – มุ่งเน้นการขยายสาขาสู่ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายในภูมิภาคอาเซียน เช่น พม่า และ เขมร
  • ระยะที่ 3 – เป็นผู้นำบริการด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศภายในภูมิภาคเอเชียอย่างยั่งยืน