เตรียมพบกับ เว็บไซต์ใหม่ ของเราเร็วๆนี้
ผู้บริหาร

กมล มารุตตมาน
กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ทรานสปีด จำกัด ได้เปิดดำเนินการมากกว่า 30 ปี โดยเริ่มต้นมีทีมงานอยู่ 7 คน จนถึงปัจจุบันเรามีทีมงานมากกว่าร้อยคน และเป็นทีมงานที่มีความมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้เป็นบริษัทฯ ที่มีความแข็งแกร่ง โดยเน้นเรื่องความไว้วางใจของลูกค้า และการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพด้านการบริการขนส่ง
ทุกรูปแบบ

ทรานสปีดเป็นผู้พัฒนารูปแบบนวัตกรรมการขนส่งใหม่ๆที่มีความแตกต่างจากบริการขนส่งระหว่างประเทศทั่วไป ได้แก่ การขนส่งติดตัวผู้โดยสาร (Hand Carry), การขนส่งสินค้าโดยใช้ผู้โดยสารนำพาผ่านทางสายพาน (On Board Courier), การขนส่งเร่งด่วน (Express Cargo) เพื่อช่วยผู้ใช้บริการลดต้นทุนการขนส่งทางตรง และทางอ้อมเป็นหลัก และสามารถตอบสนองความต้องการลูกค้าได้ดีกว่าเดิม จากขั้นตอนการขนส่งที่รวดเร็วมากขึ้น สามารถกำหนดเวลารับส่งได้ทุกเวลา ลดความเสี่ยงด้านสินค้าเสียหายหรือสูญเสีย รวมไปถึงสามารถผ่านพิธีการศุลกากรฯได้ตลอด 24 ชม. จนกลายเป็นบริการยอดนิยมของทรานสปีด  เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการอย่างสูงสุด

ทรานสปีดยังคงมุ่งมั่นพัฒนาระบบการขนส่งรูปแบบใหม่ๆอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออก, ผู้ผลิตระดับใหญ่, กลาง, ย่อม ให้เกิดประโยชน์สูงสุดตลอดไป


วาสนา วรรณศิริกุล
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

บริษัท ทรานสปีด จำกัด ยืนหยัดความเป็นผู้นำด้านการขนส่งเต็มรูปแบบทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ตลอดระยะเวลา 30 ปีที่ผ่านมา ด้วยรากฐานที่แข็งแกร่ง อีกทั้งทรานสปีดได้มีการลงทุนขยายเครือข่าย ไปยังกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านแถบอาเซียน เช่น พม่า เขมร ลาว ฯลฯ 

ทรานสปีดเน้นการพัฒนาบุคลากร และสร้างการบริการที่มีคุณค่า เพื่อตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้าที่เลือกใช้บริการ โดยมุ่งหวังที่จะเป็นผู้นำด้านการขนส่งแบบครบวงจร รวมถึงการขยายฐานลูกค้าทางการตลาด คาดว่าจากเป้าหมายดังกล่าวจะสามารถเพิ่มรายได้ และรองรับการขยายฐานการตลาดที่มั่งคงในอนาคตต่อๆไป


พรทิพย์  สุขในสิทธิ์
ผู้จัดการทีมปฎิบัติการ

จากประสบการณ์ของทีมปฏิบัติการที่มีมากกว่า 30 ปี ในธุรกิจนำเข้า และส่งออกสินค้า บวกกับความไม่หยุดยั้งที่จะติดตามเรียนรู้กฎระเบียบต่างๆของกรมศุลกากร เราจึงสามารถร่วมหาแนวทางในการแก้ปัญหาเพื่อให้ประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าในแต่ละรายได้อย่างดีเยี่ยม 

นอกจากนี้เรายังมีเครือข่ายและตัวแทนหลักในต่างประเทศที่อยู่ในระดับชั้นนำจึงเป็นข้อได้เปรียบที่ช่วยให้ทรานสปีดสามารถให้บริการลูกค้าได้หลากหลายรูปแบบ รวมถึงยังเป็นการขยายธุรกิจเข้าสู่ระดับสากล

ธุรกิจของคุณจะอยู่ในการดูแลอย่างมืออาชีพ ให้เราเป็นตัวช่วยให้คุณไปสู่เป้าหมายที่คุณต้องการ?