เตรียมพบกับ เว็บไซต์ใหม่ ของเราเร็วๆนี้
บริการขนส่งติดตัวผู้โดยสาร

บริการขนส่งติดตัวผู้โดยสาร (Hand Carry Service)
 
เหมาะสำหรับสินค้าที่จำเป็นต้องขนส่งอย่างเร่งด่วน การขนส่งลักษณะนี้เป็นการขนส่งระหว่างประเทศที่รวดเร็วและตรงเวลามากที่สุด เนื่องจากทรานสปีดใช้ผู้โดยสารบินไปรับและส่งสินค้าโดยตรงจากผู้ส่งไปให้ผู้รับตามตารางการบินของสายการบินที่เร็วที่สุด พร้อมกับวางแผนด้านพิธีการศุลกากรไว้ล่วงหน้าก่อนสินค้ามาถึง โดยบริษัททรานสปีดจะมีตัวแทนอยู่ในทุกประเทศหรือทุกเมืองท่าเพื่อเตรียมการตรวจปล่อยสินค้าทันทีที่สินค้ามาถึง ณ ประเทศหรือเมืองท่าที่กำหนด นอกจากนี้ลูกค้าจะได้รับการอัพเดทสถานการณ์ขนส่งสินค้าของท่านทุกขั้นตอนผ่านทีมงานที่ดูแลสินค้าของท่านโดยเฉพาะ (Real Time Tracking)