เตรียมพบกับ เว็บไซต์ใหม่ ของเราเร็วๆนี้
บริการผ่านพิธีการศุลกากร

  • บริการผ่านพิธีการศุลกากร
บริษัท ทรานสปีด จำกัด มีศักยภาพการให้บริการดำเนินการผ่านพิธีการศุลกากรเป็นอย่างดี (Customs Clearance Broker) ทั้งนี้กรมศุลกากรประเทศไทยได้รับรอง บริษัท ทรานสปีด จำกัด เป็นสถานภาพผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ (AEO Customs Broker) และจัดระดับให้เป็นตัวแทนออกของรับอนุญาต ลำดับที่ 121 (Customs Brokerage License Issued License No.121) ดังนั้นทรานสปีดจึงกล้ารับรองและรับประกันได้ว่าการเคลียร์สินค้าทุกครั้งจะมีความถูกต้องสูงสุดและเป็นที่ยอมรับของเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรทุกฝ่าย อีกทั้งยังโอกาสจะถูกตรวจสอบย้อนหลังมีต่ำมาก สามารถดำเนินการพิธีการกรมศุลกากรได้ทั้งการนำเข้าและการส่งออก ไม่ว่าจะขนส่งผ่านทางเรือหรือทางอากาศ โดยผู้ชำนาญการทางด้านพิธีการศุลกากรที่ได้รับการแต่งตั้งจากรมศุลกากรแล้วอีกหลายท่าน สามารถให้คำแนะนำการนำเข้าและส่งสินค้าออกได้ถูกต้องแม่นยำ เช่น พิกัดภาษีขาเข้า เอกสารประกอบพีธีการต่างๆ การประเมินต้นทุนเบื้องต้น การเปิด L/C การขอใบอนุญาติต่างๆ เป็นต้น รวมไปถึงการให้ข้อมูลการดำเนินพิธีการศุลกากรของประเทศอื่นๆทั่วโลก จากตัวแทนภายใต้เครือข่ายของทรานสปีดที่มีอยู่ในทุกประเทศทั่วโลก นอกจากนี้บริษัท ทรานสปีด จำกัด ยังมีการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ให้สอดคล้องรองรับกับระบบของกรมศุลกากรอย่างต่อเนื่องและให้ความสำคัญกับการติดตามกฎระเบียบใหม่ๆของกรมศุลกากร อีกทั้งยังกระจายข่าวสารให้ลูกค้าได้รับทราบอย่างสม่ำเสมอ