เตรียมพบกับ เว็บไซต์ใหม่ ของเราเร็วๆนี้
บริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส

  • บริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส
บริษัท ทรานสปีด จำกัด มีบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (Passenger & Counter Service) เคาน์เตอร์ประจำอยู่ ณ สายพาน เลขที่ 14 มีเจ้าหน้าที่พร้อมให้บริการด้านพิธีการศุลกากรได้ตลอด 24 ชั่วโมง เป็นบริการที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวก ด้านการผ่านพิธีการศุลกากรให้แก่ผู้โดยสารขาเข้า โดยผู้ใช้บริการสามารถมอบหมายให้ทรานสปีดเป็นตัวแทนดำเนินพิธีการศุลกากรตรวจปล่อยสินค้าหรือของติดตัวผู้โดยสาร (ผ่านช่องแดง) บนท่าอากาศยานขาเข้าได้ทันที ทั้งนี้ ทรานสปีดจะรับเป็นตัวแทนดำเนินการจนกระทั่งสินค้าถูกตรวจปล่อย รวมถึงสามารถบริการนำส่งสินค้าให้ถึงที่พักหรือที่หมายของผู้ใช้บริการได้ โดยที่ผู้ใช้บริการไม่ต้องเสียเวลารอคอยและดำเนินการเอง