เตรียมพบกับ เว็บไซต์ใหม่ ของเราเร็วๆนี้
บริการขนส่งวัตถุอันตราย

  • บริการขนส่งวัตถุอันตราย
บริษัท ทรานสปีด จำกัด มีความสามารถในการขนส่งสินค้าที่จัดอยู่ในประเภทสินค้าอันตราย และสามารถให้บริการได้อย่างครบวงจร (Dangerous Goods Management) ทั้งด้านการนำเข้าหรือส่งออกทางอากาศ และทางทะเล การขนส่งภายในประเทศ รวมทั้งบริการด้านการบรรจุหีบห่อ การจัดเตรียมเอกสารเพื่อผ่านพิธีการ การขอใบอนุญาตผ่านการท่าอากาศยานและสายการบิน การเดินเรือตามข้อกำหนดและมาตรฐานการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 

บริษัท ทรานสปีด จำกัด กล้าการันตีความสามารถด้านการจัดการวัตถุอันตรายที่เหนือกว่าคู่แข่ง (Dangerous Goods)
จากผู้ชำนาญการที่สั่งสมประสบการณ์มากกว่า 20ปี ได้รับการอบรมอย่างถูกต้องในด้านการปฏิบัติการขนส่งสินค้าอันตรายจากหน่วยงานสายการบินแห่งชาติซึ่งเป็นสมาชิก IATA สินค้าอันตราย ถ้าท่านต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมในการขนส่งสินค้าดังกล่าวกรุณาติดต่อเราเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม