เตรียมพบกับ เว็บไซต์ใหม่ ของเราเร็วๆนี้
บริการขนส่งเลือด แลป ยาและอุปกรณ์การแพทย์

  • บริการขนส่งเลือด แลป ยาและอุปกรณ์การแพทย์
บริษัท ทรานสปีด จำกัด มีประสบการณ์ด้านการขนส่งเลือด แลป ยา อุปกรณ์การแพทย์ระหว่างประเทศ (Bio Medical & Healthcare) โดยทีมงานที่ดูแลด้านนี้ล้วนมีความเข้าใจถึงความอ่อนไหวของสินค้าแต่ละประเภทในอุตสาหกรรมการแพทย์เป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นด้านการความสำคัญ ความเร่งด่วน การบรรจุหีบห่อ การรักษาอุณหภูมิ การดำเนินการตามกระบวนการเชิงเทคนิคอย่างเคร่งครัด เพื่อลดความเสี่ยงระหว่างการขนส่งและรักษาสภาพสินค้าให้ได้คุณภาพมาตรฐานสูงสุด