เตรียมพบกับ เว็บไซต์ใหม่ ของเราเร็วๆนี้
บริการขนส่งสัตว์เลี้ยง

 • บริการขนส่งสัตว์เลี้ยง
บริษัท ทรานสปีด จำกัด ยินดีให้คำปรึกษาการส่งออกและนำเข้าสัตว์เลี้ยงของท่านอย่างครบวงจร (Live Animals) ตั้งแต่การเตรียมตัวสัตว์เลี้ยงจนกระทั่งนำส่งถึงปลายทางอย่างปลอดภัยด้วยทีมงานผู้มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญลูกค้าสามารถเชื่อมั่นในทรานสปีดในเรื่องการใส่ใจเพื่อนตัวน้อยของลูกค้าตลอดทุกขั้นตอนการขนส่งและให้ความสำคัญกับความปลอดภัยระหว่างการขนส่งสูงที่สุด
 

เงื่อนไขการส่งออกและนำเข้า
 • สัตว์เลี้ยงต้องมีอายุ 4 เดือนขึ้นไป
 • ได้รับการฉีดวัคซีนมาแล้วอย่างน้อย 2 เข็ม
 • ต้องเป็นสายพันธ์ที่มีจมูกยาว แต่กรณีที่จมูกสั้นขึ้นอยู่กับสายการบินว่ารับขนส่งหรือไม่ เนื่องจากสายการบินจะไม่รับผิดชอบหากสัตว์เลี้ยงมีอาการป่วยหรือเสียชีวิต 
 
การเตรียมตัวทางการแพทย์สำหรับการส่งออก
 • เจาะเลือดตรวจ
 • ฝังไมโครชิพ
 • ฉีดวัคซีน 
  การเตรียมตัวทางการแพทย์สำหรับการนำเข้า
 • ผลตรวจเลือก
 • ใบรับรองสุขภาพจากประเทศต้นทาง
 • ใบอนุญาตการส่งออก

หมายเหตุ
 • การเจาะเลือดตรวจ Vanipuncture ขึ้นอยู่กับประเทศปลายทางว่าใช้กฎระเบียบ EU หรือไม่ เช่น กลุ่มประเทศในยุโรปญี่ปุ่น ฮ่องกง เป็นต้น และหลังจากเจาะเลือดตรวจ สัตว์เลี้ยงต้องอยู่ในราชอาณาจักรไทยเป็น 90-150 วัน
 • การเจาะเลือดตรวจโรคพิษสุนัขบ้า (Rabies Titer) ต้องส่งตรวจห้องทดลองต่างประเทศ เนื่องจากผลตรวจจากห้องทดลองในไทยยังไม่เป็นที่ยอมรับและไม่สามารถออกใบรับรอง Rabie Titer ได้